Nalazite se ovdje: Naslovnica Uvjeti korištenja
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja sastoje se od "Općih pravila i uvjeta" i "Pravila u uvjeta kupnje".


OPĆA PRAVILA I UVJETI

Članak 1.

Opća pravila i uvjeti (u daljnjem tekstu: OPU) odnose se na Posjetitelje i Korisnike.

Posjetitelji su osobe koje putem internet pretraživača posjete internet stranice na adresi www.svezaured.net i u daljnjim aktivnostima pregledavaju i koriste sadržaj istih (u daljnjem tekstu: Posjetitelji).

Korisnici su osobe koje putem internet pretraživača posjete internet stranice na adresi www.svezaured.net i u daljnjim aktivnostima pregledavaju i koriste sadržaj istih, te na istima izvrše kreiranje korisničkog računa kako bi mogli vršiti narudžbe proizvoda iz ponude na istima (u daljnjem tekstu: Korisnici).

Članak 2.

Posjetitelji i Korisnici primaju na znanje da su odabirom adrese www.svezaured.net pomoću svog internet pretraživača prihvatili sve odredbe iz OPU.

Jednako tako, primili su na znanje da je vlasnik internet trgovine SveZaUred.net, a koja se nalazi na internet stranicama na adresi www.svezaured.net (u daljnjem tekstu: Trgovina) tvrka Napredne tehnologije i sustavi d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

Članak 3.

Davatelj usluge osigurava dostupnost Trgovine od 0 do 24 sata, sve dane u godini, osim za vrijeme redovitog održavanja sustava ili okolnosti koje se mogu smatrati višom silom. Višom silom se u svakom slučaju smatraju i kvarovi računalnih i pratećih sustava, problemi ili ispad napajanja, tehnički problemi na računalnim mrežama te smetnje, usporenja, preopterećenja i kvarovi nastali djelovanjem računalnih virusa te drugih malicioznih napada ili djelovanja na računalni poslužitelj Davatelja usluge.

Članak 4.

Programsko rješenje Trgovine kao i web aplikacije na adresi www.svezaured.net zajedno sa pratećom dokumentacijom, funkcionalnostima, izgledom i dizajnom tih web aplikacija i stranica uključivo sve programske kodove bilo koje vrste i u bilo kojem obliku vlasništvo su Davatelja usluge, a na kojima Davatelj usluge u cijelosti pridržava svoja moralna i imovinska autorska prava te druga odgovarajuća prava mjerodavna za intelektualnu svojinu i prava industrijskog vlasništva.

Zabranjeno je od strane Posjetitelja, Korisnika ili trećih osoba svako mijenjanje, presnimavanje, objavljivanje i/ili kopiranje web aplikacija, web stranica ili koda iz stavka 1. ovog članka u cjelini ili djelomice.

Članak 5.

Davatelj usluge je nastojao slikama i opisom što više približiti proizvode iz ponude Trgovine Posjetiteljima i Kupcima, kao i navesti što preciznije cijene. Davatelj usluge neće biti moralno i materijalno odgovoran po bilo kojoj osnovi ukoliko je pritom unio u podatke pogrešan opis, fotografiju i/ili cijenu proizvoda.

Članak 6.

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom nahođenju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mjenjati cijene proizvoda iz ponude Trgovine, te određivati različite kategorije Kupaca, različite cijene prema različitim kategorijama Kupaca, kao i određivati posebne cijene (akcijske cijene) za određene ili sve proizvode iz ponude Trgovine.

Članak 7.

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom nahođenju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mijenjati grafičko rješenje i sadržaj bilo kojeg dijela Trgovine, kao i u cijelosti promjeniti grafičko rješenje i sadržaj Trgovine.

Članak 8.

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom nahođenju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mijenjati sadržaj OPU i to djelomično i/ili u cjelini. Posjetitelji i Korisnici su dužni prilikom svakog posjeta Trgovine provjeriti da li je bilo sadržajnih izmjena u OPU.

Članak 9.

Sastavni dio OPU su Pravila i uvjeti kupnje (u daljnjem tekstu: PUK).

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom nahođenju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mijenjati sadržaj PUK i to djelomično i/ili u cjelini. Posjetitelji i Korisnici su dužni prilikom svakog posjeta Trgovine provjeriti da li je bilo sadržajnih izmjena u PUK.

Članak 10.

OPU i PUK stupaju na snagu i počinju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na Trgovini.

Izmjene i dopune OPU i PUK stupaju na snagu i počinju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na Trgovini.


PRAVILA I UVJETI KUPNJE

Članak 1.

Pravila i uvjeti kupnje (u daljnjem tekstu: PUK) sastavni su dio Općih pravila i uvjeta (u daljnjem tekstu: OPU).

Članak 2.

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom nahođenju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mijenjati sadržaj PUK i to djelomično i/ili u cjelini.

Posjetitelji i Korisnici su dužni prilikom svakog posjeta Trgovine provjeriti da li je bilo sadržajnih izmjena u PUK.

Članak 3.

Korisnici mogu putem pristupnih podataka (e-mail i lozinka) pregledavati sadržaj Trgovine, te vršiti narudžbe proizvoda iz ponude Trgovine.

Narudžbe iz Trgovine izvršavaju se pomoću web aplikacije, koja je dostupna isključivo Korisnicima.

Članak 4.

Korisnik će narudžbu/e učiniti valjanom/ima nakon potvrde iste putem posebnog gumba ("Potvrdi narudžbu") na samoj aplikaciji prilikom izrade narudžbe.

Da bi narudžba ostala valjana, Korisnik mora izvršiti uplatu (doznačiti novac na račun Davatelja usluge) u roku od 24 (slovima: dvadeset-četiri) sata od trenutka potvrde narudžbe. U slučaju da Korisnik ne učini kako je netom opisano, Davatelj usluge nije obvezan po narudžbi postupiti, a osobito izvršiti narudžbu i/ili rezervaciju i isporuku proizvoda koji su putem narudžbe Korisnika i naručeni.

Korisnik uplatu po potvrđenim narudžbama vrši prema uputama Davatelja usluge, koje dolaze na e-mail Korisnika prilikom potvrde narudžbe.

Članak 5.

Davatelj usluge obvezan je po potvrđenoj narudžbi i primljenoj novčanoj doznaci reagirati u roku najkasnije od 7 (slovima: sedam) radnih dana od dana primitka novčane doznake, te proizvode staviti na raspolaganje Korisniku.

Ukoliko Davatelj usluge ne postupi prema stavku 1. ovog članka (iz bilo kojeg razloga), dužan je o tome obavijestiti Korisnika putem e-mail poruke, koji ima pravno na otkaz narudžbe i povrat doznačenih novčanih sredstava. Korisnik u opisanim okolnostima nema pravo na naknadu štete.

Članak 6.

Davatelj usluge naručene proizvode isporučuje Korisniku u svom sjedištu.

Davatelj usluge može naručene proizvode isporučiti i na bilo koju adresu (unutar državnih granica Republike Hrvatske) koju odredi Korisnik prilikom potvrde narudžbe i to o trošku Korisnika. Davatelj usluge će na poseban zahtjev Korisnika izdati ponudu (sa svim parametrima i uvjetima) za trošak dostave naručenih proizvoda.

Davatelj usluge će naručene proizvode isporučiti, bez posebne naknade za dostavu, na adresu (unutar državnih granica Republike Hrvatske) koju odredi Korisnik prilikom potvrde narudžbe, ukoliko su zadovoljeni neki od sljedećih uvjeta:
- da se adresa dostave nalazi na području Grada Zagreba, a potvrđena narudžba i uplata Korisnika iznosi više od 300,00 HRK (PDV uključen u cijenu).

Članak 7.

Korisnik je obvezan informirati se o dostupnosti proizvoda i njihovih količina, koji su obuhvaćeni potvrđenom narudžbom Korisnika.

Davatelj usluge ni u kojem slučaju neće biti odgovoran (moralno, materijalno niti kazneno) ukoliko u datom trenutku neće moći isporučiti proizvode, koji su obuhvaćeni potvrđenom narudžbom Korisnika, a za koju je Korisnik izvršio novčanu doznaku prema Davatelju usluge.

Članak 8.

PUK stupaju na snagu i počinju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na Trgovini.

Izmjene i dopune PUK stupaju na snagu i počinju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na Trgovini.